I Sesja Rady Miejskiej w Czersku

I sesja Rady Miejskiej w Czersku odbędzie się w dniu 19 listopada 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Czersku z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie i prowadzenie Sesji, do czasu wyboru Przewodniczącego, przez Radnego najstarszego wiekiem obecnego na sesji.
  2. Stwierdzenie obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady.
  3. Ślubowanie radnych.
  4. Wybór Przewodniczącego.
  5. Ślubowanie Burmistrza.
  6. Zakończenie obrad I sesji Rady.

 

Wyniki wyborów na Burmistrza Czerska i do Rady Miejskiej dostępne są pod tym linkiem https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/220204#general_stat

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post