Prezentacje o Polsce i Węgrzech

Podczas wieczorów międzykulturowych młodzież z Polski i Węgier przedstawiła prezentacje na temat interesujących faktów o ich krajach, kulturze, zwyczajach itp.

Prezentacja o Węgrzech:

Hungary

Prezentacja o Polsce:

Poland

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051639 „Easy trick for healthy week” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post