I Sesja Rady Miejskiej w Czersku

Wczoraj odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Czersku wybranej na kadencję 2018 – 2023, która rozpoczęła się od przekazania insygniów przez byłego Przewodniczącego Rady Miejskiej Grzegorza Kobierowskiego – najstarszej wiekiem radnej Pani Elwirze Bieszke-Binnebesel. Tuż przed rozpoczęciem, Gminna Komisja Wyborcza wręczyła nowo wybranym radnym  zaświadczenia o wyborze na nową kadencję samorządu. Po złożeniu ślubowania, radni wybrali na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czersku Krzysztofa Przytarskiego oraz na Wiceprzewodniczącego Piotra Kosobuckiego. Następnie swoje ślubowanie złożył Przemysław Biesek – Talewski – Burmistrz Czerska. W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, obrady sesji Rady Miejskiej były rejestrowane (zarówno obraz, jak i dźwięk) i można było oglądać je na żywo (TUTAJ).

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post