Spotkanie Seniorów z Poseł na Sejm RP Panią Małgorzatą Zwiercan

Początek tego tygodnia rozpoczęło niezwykłe spotkanie.
W poniedziałek w naszym domu, odwiedzili nas zacni goście, wśród nich Poseł na Sejm RP i Przewodnicząca Komisji Sejmowej ds. Seniorów- Pani Małgorzata Zwiercan oraz Radny Powiatu Chojnickiego Pan Maciej Jakubowski.
Goście zwiedzili nasz dom, podziwiali naszą grupę kabaretową, wspólnie zaśpiewaliśmy ulubione piosenki, ale przede wszystkim była to okazja do ciekawej rozmowy na tematy szczególnie bliskie seniorom. Poruszyliśmy wiele problemów, zadając pytania, na które Pani Poseł chętnie odpowiadała. Otrzymaliśmy kilka propozycji współdziałania oraz zapewnienia, że nasze problemy będą z uwagą rozpatrywane.
Bardzo dziękujemy ze to cenne spotkanie.

Materiał: Dzienny Dom ,,Senior +” w Czersku, www.czersk.pl

skomentowało ten post