Pierwszy międzynarodowy projekt Stowarzyszenia „Euro-Med Eve” w Poznaniu

Stowarzyszenie „Euro-Med Eve” uzyskało dofinansowanie z programu Erasmus+ na realizację projektu p.t. „L.E.A.D.”. W projekcie tym wezmą udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z Francji, Słowacji, Rumunii, Litwy, Łotwy i Polski.

Celem projektu jest wzmocnienie pozycji młodzieży, umożliwienie zdobycia nowych umiejętności oraz wiedzy na temat jak zostać liderem, a także zwiększenie zdolności do realizowania projektów rozwiązujących problemy społeczne w lokalnych społecznościach.

W ramach tego projektu odbędą się dwie mobilności – wymiana młodzieży (wiek uczestników 18 – 30 lat) oraz wizyta przygotowawcza do projektu.

Wizyta przygotowawcza będzie miała miejsce w Poznaniu w dniach 11 – 12 października 2018, natomiast główne wydarzenie projektu – od 27 listopada do 4 grudnia

Projekt 2018-2-FR02-KA105-014602 „L.E.A.D.” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” Patron projektu: Agence du service civique

.

skomentowało ten post