Podsumowanie APV „L.E.A.D.”

Wczoraj (13.10.2018) zakończyła się wizyta przygotowawcza do projektu „L.E.A.D.”. Stowarzyszenie „Euro-Med Eve” gościło w Poznaniu przedstawicieli 6 organizacji pozarządowych z Francji, Polski, Rumunii, Słowacji Litwy oraz Łotwy.

Z radością oznajmiamy, iż spotkanie to było bardzo owocne. Udało nam się zrealizować wszystkie zaplanowane zadania związane z organizacją wymiany młodzieży – głównego działania projektu, które odbędzie się w dniach 27 listopada – 4 grudnia 2018.

Zatem już niedługo pojawi się w Polsce kolejna grupa międzynarodowa – tym razem większa 😊

35 obcokrajowców oraz 7 przedstawicieli stowarzyszenia „EUROMED EVE Polska” będzie zgłębiać tajniki odgrywania roli lidera w lokalnej społeczności.

To bardzo dobry pomysł!

Projekt 2018-2-FR02-KA105-014602 „L.E.A.D.” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” Patron projektu: Agence du service civique

 

skomentowało ten post