Kolejne spotkanie międzynarodowe w Poznaniu

Tym razem celem przyjazdu obcokrajowców do Poznania jest wizyta przygotowawcza do projektu „L.E.A.D.” (dofinansowany z programu Erasmus+). Stowarzyszenia  „Euro-Med Eve” oraz „EUROMED EVE Polska” jako współorganizatorzy projektu będą gościli przedstawicieli 6 organizacji pozarządowych z Łotwy, Francji, Polski, Słowacji, Rumuni oraz Litwy.

Uczestnicy spotkania będą pracowali nad przygotowaniem głównego wydarzenia projektu – wymiany młodzieży, która będzie miała miejsce na przełomie lipca oraz sierpnia (27 listopada – 5 grudnia 2018).

W trakcie wizyty przygotowawczej liderzy grup międzynarodowych podzielą obowiązki związane z organizacją wymiany, zaprojektują materiały promocyjne, wybiorą metody ewaluacji, a także skupią się na zaplanowaniu rozpowszechniania rezultatów projektu. Liderzy stworzą również materiały niezbędne do przygotowania kulturowego uczestników związanego z przyjazdem do Polski.

Czego dotyczy projekt?

Projekt „L.E.A.D.” ma na celu przygotowanie uczestników projektu (młodzież w wieku 18 – 30 lat) do przybrania roli liderów w lokalnych społecznościach, a także dzielenie się doświadczeniami związanymi z życiem na wsi bądź w dużym mieście. Praca w międzynarodowych zespołach pozwoli na wymianę kulturową oraz poznanie innego punktu widzenia. Udział w warsztatach zorganizowanych w ramach projektu przyczyni się do zdobycia przez uczestników niezbędnej wiedzy oraz umiejętności do podejmowania działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Projekt 2018-2-FR02-KA105-014602 „L.E.A.D.” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” Patron projektu: Agence du service civique

skomentowało ten post