Relacja z wymiany młodzieży „Yes, I can!”

W zeszłym tygodniu zakończyła się wymiana młodzieży „Yes, I can!”sfinansowana w ramach programu Erasmus+. Partnerami projektu były organizacje ze Słowenii, Rumunii, Turcji, Bułgarii i Portugalii. Koordynatorem projektu była organizacja I like Czersk.

W projekcie wzięły udział osoby niepełnosprawne zarówno fizycznie, jak i umysłowo, ich opiekunowie oraz osoby zaangażowane w działania na rzecz osób z mniejszymi szansami i specjalnymi potrzebami.

Wymiana młodzieży miała miejsce w Międzynarodowym Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu w dniach 29 października – 7 listopada 2018 roku.

Tematem wymiany były media i komunikacja w życiu młodzieży (w tym młodzieży niepełnosprawnej), a jej głównymi celami były:

• podzielić się podstawową wiedzą na temat robienia zdjęć i filmów; 

• zdobyć umiejętności informatyczne w celu zwiększenia szans uczestników na rynku pracy;

• poprawić jakość życia osób niepełnosprawnych;

• rozwinąć umiejętności społeczne korzystając z mediów i prywatnych, międzykulturowych interakcji;

• nauczyć się jak wyrażać siebie w interesujący i bezpieczny sposób przy użyciu narzędzi medialnych;

• korzystać z mediów do międzykulturowego uczenia się i zrozumienia innych kultur;

• szerzyć wśród uczestników wiedzę na temat dalszych lokalnych oraz europejskich programów i

możliwości;

• pokazać i użyć nieformalnych metod uczenia się w pracy z młodymi ludźmi, którzy tracą na tradycyjnym, formalnym podejściu do nauki.

W trakcie wymiany młodzież korzystała z takich metod poza formalnej edukacji jak „uczenie się przez działanie” i uczenie się od rówieśników. Przeprowadzono szereg warsztatów, wykładów, pracowano w większych i mniejszych grupach, a także dzielono się wiedzą i doświadczeniem w dziedzinie mediów. Uczestnicy brali udział  w zajęciach w pomieszczeniach i w plenerze, zorganizowali wieczory międzykulturowe i prezentacje. Na zakończenie programu, uczestnicy, przy wsparciu swoich stowarzyszeń, zorganizowali otwarty event, mający na celu podniesienie świadomości na temat problemów i wykluczenia osób niepełnosprawnych i promowanie ich inkluzji dzięki nowo rozwiniętym umiejętnościom i doświadczeniom. Na spotkanie przybyły uczestnicy WTZ z Torunia.

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051354 „Yes, I can!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post