Zmęczeni, ale bliscy celu podróży

Uczestnicy ze Słowenii przesłali nam relację z podróży: „After 3 accidents, endless roadworks and a broken van, Slovenes are still on our way (since 5 o’clock in the morning) 😂😂

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051354 „Yes, I can!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post