Słoweńcy już w domu!

Uczestnicy ze Słowenii dotarli już do domu: „The Slovenian team arrived home safely yestarday at about 10 p.m. Thank you for everything guys, we had a great time! Till next time :

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051354 „Yes, I can!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post