„Yes, I can!” podsumowane podczas spotkania opłatkowego WTZ

Wczoraj (20.12.18) uczestnicy WTZ Czersk wraz z rodzicami oraz opiekunami oraz członkami Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Działających na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych z panem prezesem Edmundem Trzebiatowskim na czele obchodzili spotkanie wigilijne. Podczas spotkania przedstawione zostały zdjęcia z projektu „Yes, I can!”. Było to bowiem jedno z wydarzeń w roku, o którym uczestnicy WTZ opowiadają na okrągło.

Yesterday (20.12.18) participants of WTZ Czersk together with their parents and instructors and members of the Association of Parents and Guardians Working for Disabled Children with the president Edmund Trzebiatowski at the head celebrated the Christmas Eve meeting. During the meeting, photos from the project „Yes, I can!” were presented. It was one of the events of the year, which the participants of WTZ talk about all the time.

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051354 „Yes, I can!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post