First Aid with the volunteers from The Red Cross (Pierwsza pomoc z wolontariuszami z Czerwonego Krzyża)

Wolontariusze Łotewskiego Młodzieżowego Czerwonego Krzyża mieli przyjemność spotkać młodych ludzi biorących udział w międzynarodowym projekcie wymiany „Wszyscy świadomi, wszyscy aktywni” z Łotwy, Polski, Macedonii, Hiszpanii i Włoch, aby dzielić się wiedzą o tym jak zapewnić pierwszą pomoc dla innych ludzi! Wszyscy bardzo entuzjastycznie słuchali i uczestniczyli w próbach. To była prawdziwa przyjemność uczyć! Miejmy nadzieję, że był to dobrze spędzony czas, który zapadnie w pamięć w taki sposób, że każdy będzie miał wiedzę i będzie gotowy do działania w niekorzystnej sytuacji.

Dziękujemy za zaproszenie do NGO „Solis Tuvāk” i Marija Groza! Nadal zmienimy świat!

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli i wyrazili swoje zainteresowanie pierwszą pomocą! To jest zdecydowanie wydarzenie warte zapamiętania!

——————————————————————————————————————————————

Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne/ Latvian Red Cross Youth Rīgas brīvprātīgajiem jauniešiem bija prieks par iespēju tikties ar jauniešiem starptautiskā apmaiņas projektā „All aware, all active” no Latvijas, Polijas, Maķedonijas, Spānijas un Itālijas, lai dalītos zināšanās, kā sniegt pirmo palīdzību līdzcilvēkiem! Visi ļoti entuziastiski klausījās un piedalījās izmēģinājumos, bija patiess prieks mācīt! Cerams, ka atmiņā paliks gan labi pavadītais laiks, gan mācītais tā, ka katrs būtu zinošs un gatavs rīkoties nelabvēlīgā situācijā.

Pievienojies arī TU mūsu Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne/ Latvian Red Cross Youth komandai un kļūsti par brīvprātīgo pirmās palīdzības vienaudžu izglītotāju un maini pasauli! Pieteikšanās jau janvārī! Seko jaunumiem.

Paldies par uzaicinājumu NGO „Solis Tuvāk” un Marija Groza ! Turpinām mainīt pasauli!

ENG
Thank you to everyone who participated and everyone who expressed their interest for first aid! This is definitely an event to remember!

#RedCrossYouth #volunteering #firstaid #savealifa

 

Project „All aware, all active” 2018-2-LV02-KA105-002237 was financed by the European Union under the „Erasmus +” Programme. Project was supported by Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Agency for International Programs for Youth)

 

 

 

 

skomentowało ten post