Wizyta przygotowawcza za nami (The preparation visit has finished)

Dzisiaj zakończyła się wizyta przygotowawcza do projektu wymiany młodzieży „All aware, all active” w Rydze. Przedstawiciele organizacji partnerskich z Łotwy, Polski, Macedonii, Włoch oraz Hiszpanii spotkali się w Rydze. W wizycie przygotowawczej wzięło udział 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z których czwórka to liderzy, którzy wraz z pozostałymi członkami zespołów narodowych wezmą również udział w wymianie młodzieży. Podczas spotkania omówione zostały sprawy organizacyjne, kwestie dotyczące podróży, naniesiono także zmiany w harmonogramie wynikające z potrzeb uczestników. Liderzy grup zdali również relację z postępów w przygotowaniu uczestników do wymiany, a także mieli szansę na sprawdzenie hotelu, w którym zostaną w krótce zakwaterowani pozostali uczestnicy wymiany.

Wymiana młodzieży rozpocznie się 6 grudnia 2018.

—————————————————————————————————————————————————-


Today, the preparatory visit to the youth exchange project „All aware, all active” in Riga ended. Representatives of partner organizations from Latvia, Poland, Macedonia, Italy and Spain met in Riga. The preparatory visit was attended by 5 representatives of non-governmental organizations, four of whom are leaders who, along with other members of national teams, will also take part in youth exchange. During the meeting, organizational issues, travel issues were discussed, as well as changes in the schedule resulting from the participants’ needs. The group leaders also reported on the progress in preparing the participants for exchange, and also had the chance to check the hotel where other participants of the exchange will be accommodated.
Youth exchange is starting on December 6, 2018.

 

Project „All aware, all active” 2018-2-LV02-KA105-002237 was financed by the European Union under the „Erasmus +” Programme. Project was supported by Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Agency for International Programs for Youth)

skomentowało ten post