Wyniki ankiet przeprowadzonych w 13 krajach projektu

Poniżej znajdą Państwo prezentację z wynikami ankiet na temat feminizmu i roli kobiet w danych społecznościach.

 

Feminism, the new f-word

 

Projekt 2018-2-PL01-KA105-051345 „Feminism, the new F-word?” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post