Spotkanie przedsiębiorców z pracownikami ZUS, US i PIP nt. zmian w przepisach w roku 2019

Ponad stu mieszkańców i przedsiębiorców Gminy Czersk (a także z sąsiedniej m.in. Czarnej Wody i Brus) wzięło dzisiaj (16.01.2019 r.) udział w spotkaniu z pracownikami chojnickiego Urzędu Skarbowego oraz ZUS, a także Państwowej Inspekcji Pracy. Przybliżone zostały zmiany w przepisach obowiązujące od stycznia 2019 r. Poinformowano m.in. o podatku dochodowym i ważnych terminach dot. składania rocznych zeznań PIT. Pracownicy Urzędu Skarbowego zapoznali zebranych z Portalem Podatkowym. Ważnym tematem okazała się kwestia ulgi termomodernizacyjnej dot. właścicieli / współwłaścicieli budynków jednorodzinnych, którzy mogą odliczyć od podstawy obliczenia podatku, którą dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Poinformowano mieszkańców o zmianach m.in. w  ulgach mieszkaniowych, stawkach CIT, a także możliwych problemach, które mogą napotkać przedsiębiorcy.  Pracownicy ZUS wspomnieli m.in. o elektronicznych zwolnieniach lekarskich. Dodatkowo przeanalizowane zostały nowe zasady ustalania podstawy wymiaru składek. Omówiono czas przechowywania akt pracowniczych oraz zmiany w formularz (m.in. ZUS DRA) . Podczas dzisiejszego spotkania przedsiębiorcy mieli możliwość konsultacjach indywidualnych z pracownikami instytucji.

Materiał: www.czersk.pl

skomentowało ten post