Irish team is getting ready!

We are preparing to go to Poland. Our project will take place in Czersk in Poland on 11th-19th of April.Be Aware+,Act!
The participants from Ireland are very happy with the upcoming project. See you soon.


Projekt 2018-3-PL01-KA105-061110 „Be awarE+, act!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” . Patronem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

skomentowało ten post