News from Italy

Hi everybody, this is italian team, except for other two members. We are working on the project for you. From the sun of Sicily, we send you a big hug. See you soon🧡

Projekt 2018-3-PL01-KA105-061110 „Be awarE+, act!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” . Patronem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

skomentowało ten post