News from Italy part 2

Hi everyone, we are the other two members of the Italian team. Greetings from Sicily… 😊😊
See you soon in Czersk👍

Projekt 2018-3-PL01-KA105-061110 „Be awarE+, act!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” . Patronem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

skomentowało ten post