Cooperation game

It was not so easy as we thought. But the game made us closer and we could actually find out a lot about hidden talents in our group 🙂

Projekt 2018-3-PL01-KA105-061110 „Be awarE+, act!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” . Patronem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

skomentowało ten post