Wizyta przygotowawcza za nami (The preparation visit has finished)

Dzisiaj zakończyła się wizyta przygotowawcza do projektu wymiany młodzieży „Be awarE+, act!” w Czersku. Przedstawiciele organizacji partnerskich z Polski, Macedonii, Włoch, Portugalii, Irlandii oraz Węgier spotkali się w Czersku. W wizycie przygotowawczej wzięło udział 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych, z których dwójka to liderzy, którzy wraz z pozostałymi członkami zespołów narodowych wezmą również udział w wymianie młodzieży. Podczas spotkania omówione zostały sprawy organizacyjne, kwestie dotyczące podróży, naniesiono także zmiany w harmonogramie wynikające z potrzeb uczestników. Liderzy grup zdali również relację z postępów w przygotowaniu uczestników do wymiany, a także mieli szansę na sprawdzenie hotelu, w którym zostaną w krótce zakwaterowani pozostali uczestnicy wymiany.

Wymiana młodzieży rozpocznie się 11 kwietnia 2019.

—————————————————————————————————————————————————-


Today, the preparatory visit to the youth exchange project „Be awarE+, act!” in Czersk ended. Representatives of partner organizations from Poland, Macedonia, Italy Portugal, Ireland and Hungary met in Czersk. The preparatory visit was attended by 6 representatives of non-governmental organizations, two of whom are leaders who, along with other members of national teams, will also take part in youth exchange. During the meeting, organizational issues, travel issues were discussed, as well as changes in the schedule resulting from the participants’ needs. The group leaders also reported on the progress in preparing the participants for exchange, and also had the chance to check the hotel where other participants of the exchange will be accommodated.
Youth exchange is starting on April 11, 2019.

Projekt 2018-3-PL01-KA105-061110 „Be awarE+, act!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” . Patronem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

skomentowało ten post