Zbliża się wydarzenie nawiązywania kontaktów „promotE U & me”!

Jesteśmy podekscytowani, ponieważ w tym tygodniu rozpocznie się Event Making Contact „promotE U & me”! Celem projektu jest stworzenie nowych sieci partnerskich, które pozwolą nam opracować wspólne projekty w ramach programu Erasmus + w perspektywie długoterminowej w dziedzinie integracji. Głównym działaniem projektu jest spotkanie 14 podmiotów z różnych krajów, które aktywnie działają w dziedzinie dzieci i młodzieży. Pracując nad stworzeniem tej sieci i przyszłych projektów poprzez pracę zespołową i konstruktywną pracę, chcemy przyczynić się i pozytywnie wpłynąć na życie naszych młodych ludzi o mniejszych szansach zgodnie z priorytetami programu Erasmus +. Realizując to działanie, naszym celem jest praca nad pomysłami na projekty, które obejmują różne grupy społeczne młodzieży i angażują osoby o mniejszych szansach. Łącznie wszyscy 31 uczestnicy projektu podzielą się swoimi najlepszymi przeszłymi praktykami, nauczą innych różnych podejść i pracują nad wspólnym celem – poprawą życia młodzieży poprzez uczenie się pozaformalne. Uczestniczące organizacje pozarządowe tego projektu to:

Latvian Association for Youth Activists (the hosting organization, Łotwa)
Centre interculturel du développement (Francja)
ASSOCIAZIONE SIKANIE (Włochy)
I LIKE CZERSK (Polska)
Zift Organization (Turcja)
Agrupamento de Escuteiros 516 do Bombarral (Portugalia)
Centre for Capacity Building & Empowerment (Szwecja)
Compass Európai Ifjúsági Közösségért Egyesület (Węgry)
Problem-Based Learning Institute (Litwa)
Kohortti ry (Finlandia)
SEIKLEJATE VENNASKOND(ESTONIA)
Caribbean Education and Culture Foundation (Sint Maarten (Dutch part))
EuroMueveTe (Hiszpania)
S.P.A.C.E. – Spolok pre aktivitu, cestovanie, edukáciu (Słowacja)

Project 2018-3-LV02-KA105-002302 “promotE U & me” was financed by the European Union under the  Erasmus+ program

skomentowało ten post