The summary of a natural disaster in Poland

Here you can find more information and a video.

http://wizjalokalna.pl/article.php?id=28527&fbclid=IwAR1bR43HboC5US43zFzN6WDY2iAO2pTgl3gbabqAsCtW_hF3KlWxtzR1r0w

Projekt 2018-3-PL01-KA105-061110 „Be awarE+, act!” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” . Patronem projektu jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Erasmus+. 180000004d73

skomentowało ten post