Rezultaty projektu „TIME TO ACT FOR LITTLE WORKERS”

Członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w projekcie „Time to act for little workers”, który odbył się w czerwcu w Stambule (Turcja). Oto wynik ich pracy:

2018-3-TR01-KA105-061136

skomentowało ten post