Wizyta przygotowawcza za nami

Kilka dni temu zakończyła się wizyta przygotowawcza do projektu „Dispel the myth of a journalist” koordynowanego przez Stowarzyszenie I like Czersk. Fundusze na realizację projektu pozyskane zostały ze środków programu Erasmus+.

W dniach 29-30 kwietnia przedstawiciele organizacji pozarządowych z Łotwy, Hiszpanii, Węgier oraz Polski podejmowali działania związane z przygotowaniami do wymiany młodzieży, która odbędzie się 1-8 lipca. Wówczas 12 – osobowe delegacje z 4 organizacji partnerskich wezmą udział w zaplanowanych aktywnościach. Liderzy grup biorący udział w spotkaniu zapoznali się z warunkami panującymi w hotelu Roal (miejscu wizyty przygotowawczej, a także wymiany), a także aspektami takimi jak bezpieczeństwo, funkcjonalność obiektu oraz polska gościnność. Uczestnicy spotkania omówili dzienny harmonogram z wszystkimi zaplanowanymi zajęciami i rolą, jaką każdy z partnerów odegra przy organizacji różnych warsztatów. Ważnym punktem spotkania były również rozmowy na temat promocji projektu, a także upowszechniania jego rezultatów. Warto wspomnieć, że w samym spotkaniu wzięła udział niepełnoletnia młodzież, która jest aktywnie zaangażowana w realizację projektu.

W trakcie przerwy obiadowej dla odświeżenia umysłu, uczestnicy udali się na spacer do parku. Po zakończeniu wizyty przygotowawczej uczestnicy udali się do Szymbarku.

Projekt 2018-2-PL01-KA105-061446 „Dispel the myth of a journalist” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” 6

skomentowało ten post