3 dni do wymiany!

Polska grupa jest już zwarta i gotowa do rozpoczęcia wymiany. Nasi koledzy z Łotwy, Hiszpanii i Węgier już zaczęli się pakować. # dni do wymiany 🙂

Projekt 2018-2-PL01-KA105-061446 „Dispel the myth of a journalist” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” 6

skomentowało ten post