Kolejne warszaty zakończone sukcesem

Wczoraj edycja tekstu, a dziś edycja zdjęć. Nie ma czasu na nudę! Uczymy się, by niedługo wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce! 🙂

Projekt 2018-2-PL01-KA105-061446 „Dispel the myth of a journalist” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” 6

skomentowało ten post