„UCZNIOWIE SP 1 W PROGRAMIE ERASMUS +” – podsumowanie wymiany

Dzień 1 lipca to dzień, w którym do Czerska przybyli uczestnicy programu Erasmus + z Łotwy, Węgier i Hiszpanii, by razem z uczestnikami z Polski (uczniowie klas VIII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Czersku) przeżyć cały tydzień zgłębiając w języku angielskim tajniki dziennikarstwa.  Udział młodzieży w projekcie zatytułowanym „Dispel the myth of a journalist” wspierał koordynator projektu – Stowarzyszenie I LIKE CZERSK. W wymianie uczestniczyła młodzież w wieku od 14 do 17 lat.

Pierwszy intensywny dzień wspólnego udziału to wtorek 2 lipca. Rozpoczęliśmy go spotkaniem przed hotelem Roal, skąd udaliśmy się do budynku naszej szkoły na salę gimnastyczną, gdzie uczestniczyliśmy w wielu przemiłych zabawach, które pozwoliły nam poznać imiona wszystkich uczestników, zintegrować wszystkie grupy narodowe oray stworzyć więzi pomiędzy uczestnikami projektu. Tego dnia dowiedzieliśmy się również jakie organizacje reprezentują uczestnicy programu z poszczególnych krajów. 

Później rozpoczęliśmy również pracę na polu dziennikarskim. Podczas wymiany odbyły się przeróżne warsztaty między innymi nt historii dziennikarstwa, obróbki tekstu dziennikarskiego czy obróbki zdjęć. Nie zabrakło także czasu na grę miejską, podczak której zadaniem każdej z grup było wykonanie wielu zadań, np. odnalezienie najstarszej cukierni w Czersku, zapytanie w salonie fryzjerskim, ile kosztuje podcięcie włosów lub wykonanie w sposób kreatywny litery E+ – symbolu programu Erasmus +.

W trakcie wymiany spotkaliśmy się z dziennikarzem panem Michałem Rytlewskim, który dziennikarstwem zajmował się przez 15 lat. Pracował min. w gazecie „Czas Chojnic”. Pan Michał przedstawił nam tajniki zawodu dziennikarza.

Po kilku dniach teorii nadszedł dzień, w którym staraliśmy się praktycznie wykorzystać nasze wiadomości o dziennikarstwie. Pracowaliśmy w grupach międzynarodowych nad jedną z form dziennikarstwa: artykuł, wywiad, komiks, sondaż uliczny. A później zbieraliśmy materiały do artykułów podczas imprezy, która odbywała się w Czersku „Urodziny Czerska”, robiliśmy fotografie, uczestniczyliśmy w koncertach, robiliśmy wywiady.

Następnego dnia tworzyliśmy w grupach artykuły nt. urodzin Czerska, w których wykorzystaliśmy materiały i zdjęcia zgromadzone dzień wcześniej podczas imprezy. 

Wieczorami odbywały się wieczory międzykulturowe. Podczas polskiego wieczoru mogliśmy zaprezentować nasz kraj, a wszyscy uczestnicy mogli skosztować polskich specjałów. Próbowaliśmy również tradycyjnych potraw hiszpańskich, łotewskich i węgierskich. Słuchaliśmy łotewskiej muzyki. Największą atrakcją wieczoru hiszpańskiego było tańczenie flamenco, narodowego tańca Hiszpanów.

Poniedziałek, 8 lipca, to ostatni dzień naszych spotkań, wspólnych zabaw i przedsięwzięć. Tego dnia   została dokonana ewaluacja udziału w programie, otrzymaliśmy certyfikat Youthpass – „paszport młodego uczestnika programu Erasmus+”. Wieczorem uczestniczyliśmy w dyskotece pożegnalnej, podczas której mogliśmy wspólnie bawić się i wymieniać doświadczenia.

Te siedem dni wspólnej zabawy i zgłębiania tajników dziennikarstwa przyniosła każdemu z nas wiele korzyści: poznaliśmy młodzież z innych europejskich krajów, stosowaliśmy w praktyce nasze umiejętności językowe w ramach języka angielskiego,   dowiedzieliśmy się wielu ciekawych szczegółów nt. dziennikarstwa, a przede wszystkim dobrze się bawiliśmy od godzin rannych do późnej nocy.

Co o projekcie myślą sami uczestnicy z polskiej grupy?

Każdy dzień zaczynaliśmy poprzez zabawę, która miała na celu pobudzenia nas do myślenia. Następnie na warsztatach uczyliśmy się teorii i praktyki, która zastosowana jest w dziennikarstwie. Wieczory staraliśmy się urozmaicać tematyką kulturową obecnych tutaj krajów. Wzajemnie uczyliśmy się tańców regionalnych i smakowaliśmy tradycyjnych przysmaków. Poznawaliśmy zagraniczną kulturę i język.

Projekt dał nam wiele możliwości, aby dowiedzieć się nowych rzeczy i przy okazji mieliśmy szansę wzbogacić się o nowe doświadczenia dotyczące języków. Przede wszystkim rozwinęliśmy swoje umiejętności komunikacyjne i przełamaliśmy barierę językową.

                                                                        Z pozdrowieniami dla wszystkich uczestników – Polish Team

Projekt 2018-2-PL01-KA105-061446 „Dispel the myth of a journalist” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” 6

skomentowało ten post