Wspomnienia z wieczorów międzykulturowych

Śmiechu i zabawy było co nie miara. Każda z grup rozpoczęła prezentacją swojego kraju, następnie każdy z zespołów prezentował przywiezione smakołyki. Wieczór najczęściej kończyły wspólne tańce 🙂

Projekt 2018-2-PL01-KA105-061446 „Dispel the myth of a journalist” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+” 6

skomentowało ten post