Act for inclusion – przygotowania rozpoczęte!

Tym razem celem przyjazdu obcokrajowców do Czerska była wizyta przygotowawcza do projektu „Act for inclusion” (dofinansowany z programu Erasus+). Stowarzyszenie „EUROMED EVE Polska” jako koordynator projektu będzie gościł przedstawicieli 5 organizacji pozarządowych z  Rumunii, Turcji, Węgier oraz Litwy.

Uczestnicy spotkania pracowali nad przygotowaniem głównego wydarzenia projektu – wymiany młodzieży, która będzie miała miejsce w lipcu tego roku (a dokładnie 12 – 20 lipca).

W trakcie wizyty przygotowawczej liderzy grup międzynarodowych podzielili obowiązki związane z organizacją wymiany, zaprojektowali materiały promocyjne, przedyskutowali metody ewaluacji, a także skupiili się na zaplanowaniu rozpowszechniania rezultatów projektu. Liderzy stworzyli również materiały niezbędne do przygotowania kulturowego uczestników związanego z przyjazdem do Polski.

Projekt 2019-1-PL01-KA105-063864 „Act for inclusion” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”2

skomentowało ten post