Hungarian team ready for Czersk!

Our team is looking forward to meeting you all! 🙂

Projekt 2018-3-PL01-KA105-061108 „Act for inclusion” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post