Cooperation game wasn’t easy

Challenging activity. You can guess from the photos 🙂

Projekt 2018-3-PL01-KA105-061108 „Act for inclusion” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post