„The real disabled are the ones who don’t see them” – wymiana młodzieży w Turcji

W dniach 12.01 – 20.01.2020. Mieliśmy okazję wziąć udział w projekcie zatytułowanym „The real disabled are the ones who don’t see them” Sakarya, Turcji. Głównym celem projektu było zwrócenie uwagi na trudności osób niepełnosprawnych w społeczeństwie. W ramach zajęć między innymi nauczyliśmy się alfabetu Braille’a, odwiedziliśmy centrum edukacyjne, które zajęcia mają również osoby niepełnosprawne, oraz projektowaliśmy swoje własne wynalazki mające ułatwić funkcjonowanie tych osób w społeczeństwie. W czasie wolnym integrowaliśmy się z innymi uczestnikami podczas wspólnego zwiedzania miasta oraz nocy kulturowych. Wracamy do Polski ze świadomością problemów osób niepełnosprawnych – w szczególności osób niewidomych i mamy nadzieję, że będziemy mogli lepiej im pomagać oraz dzielić się naszą wiedzą z innymi. Between 12 and 20 January 2020 we had a chance to participate in a Youth Exchange named „The real disabled are the ones who don’t see them” in Sakarya, Turkey.The main goal of the project was to pay more attention to the difficulties concerning the disabled people in society. During our activities we learned how to read the Braille alphabet, we visited an educational centre that offers some programs also for the disabled people and we were working on our own invention with the aim to facilitate their everyday lives. In the free time we integrated with the other participants during visiting the city and cultural nights. We are coming back to Poland with enhanced consciousness on the topic of disabled people’s problems, particularly those with visual impairment and we hope to help them better and share our knowledge with other people.

skomentowało ten post