„include mE+ & U” – wymiana młodzieży na Łotwie

W dniach 28.10.2019 – 05.11.2019 w Jurmali odbyła się współfinansowana przez Program Erasmus+ wymiana młodzieży „include mE + & U”, podczas której 40 uczestników z Łotwy, Polski, Irlandii, Hiszpanii i Rumunii spotkało się, aby dowiedzieć się więcej na temat dyskryminacji, równości płci, praw człowieka i szansach oferowanych przez Unię Europejską i program Erasmus+.

Podczas projektu młodzi ludzie podzielili się swoimi realiami narodowymi, poznali kultury państw członkowskich i porzucili uprzedzenia. W przyjaznej atmosferze w ramach projektu młodzież w lokalnym centrum młodzieżowym zaprezentowała krótkie przedstawienia teatralne (tzw. „theatre of opressed”).

Organizacje partnerskie zaangażowane w wymianę młodzieży:

Zalai nakotnei (Łotwa)
I LIKE CZERSK (Polska)
ASOCIACION JUVENIL INTERCAMBIA (Hiszpania)
ASOCIATIA DOMINOU (Rumunia)
EUROMED EVE IRELAND Ltd (Irlandia)

skomentowało ten post