Niższe podatki w zasięgu ręki

Ze względu na wszechobecne pogorszenie płynności finansowej, można ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Czersk.

W zawiązku z epidemią COVID-19 przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zwolnienie z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za okres od 01.04 do 30.06.2020 r.

Aby uzyskać zwolnienie należy złożyć (najpóźniej do 31 lipca 2020 r):

– oświadczenie przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, korzystającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Do oświadczenia należy dołączyć skorygowaną informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub deklarację na podatek od nieruchomości na 2020 r. – w przypadku osób prawnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 395 48 28 lub 52 39 54 829.

źródło: https://czersk.pl/

A.W.


skomentowało ten post