Filmik z projektu Say YES to EVS

Zapraszamy do obejrzenia filmiku z projektu przygotowanego przez uczestników wymiany młodzieży „Say YES to EVS”, która odbyła się w Grudziądzu w dniach 7-14 lipca 2020 roku.

Projekt „Say YES to EVS” 2019-3-PL01-KA105-077626 został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post