Workshop in France (Stay healthy, stay active)

Pétanque competition local community#Strasbourg#stayhealtysatyactice

Projekt „Stay healthy, stay active” 2020-1-PL01-KA105-080183 został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post