Konkurs plastyczny „Witraż bożonarodzeniowy” – zapraszamy!

Regulamin konkursu plastycznego „Witraż bożonarodzeniowy”
Organizatorem konkursu jest Centrum Infomacji Turystycznej w Czersku.
Cele konkursu:
zachęcenie do twórczej ekspresji oraz rozwijanie i pobudzanie wyobraźni plastycznej u dzieci i młodzieży
stworzenie możliwości rozwoju talentu
prezentacja twórczej działalności dzieci i młodzieży
promocja indywidualnych zdolności
Regulamin:
Uczestnikami konkursu mogą być dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat z przedszkoli i szkół z terenu Gminy Czersk.
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej (zwyczaje ludowe, szopki betlejemskie, anioły, stroiki itp. motywy świąteczne), wykonane techniką witrażu z kolorowej bibuły (z czarnym obramowaniem), w formatach A-4 lub A-3.
Każdy uczestnik może zgłościć do konkusu tylko jedną, samodzielnie wykonaną pracę, którą należy opatrzyć metryczką na odwrocie: imię i nazwisko autora, wiek, klasa, szkoła, telefon kontaktowy.
Prace należy dostarczyć do Centrum Informacji Turystycznej w Czersku (ul. Kościuszki 27a) do 2 grudnia 2016 roku.
Oceny prac dokona jury i wybierze zwycięskie prace w każdej z kategorii wiekowych: I – 6-9 lat, Kat.II – 10-12 lat, Kat.III – 13-16 lat. Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem, techniką witrażową, oryginalne opracowanie tematu, wyraz artystyczny (kolorystyka, kompozycja), estetyka wykonania. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o rozstrzygnięciu konkursu telefonicznie. Wyniki będą też ogłoszone na stronie www.czersk.pl, a uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Czerskich Mikołajek 6 grudnia około godz.16.00 na Placu Ostrowskiego.
Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w Centrum Informacji Turystycznej.
Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje warunki niniejszego regulaminu i wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 28.09.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póź.zm.)
Ostateczna interpretacja regulaminu konkursu należy do organizatorów.

 

 

www.czersk.pl

skomentowało ten post