Pokaz szermierki na Hali Sportowej w Czersku

Nie samym Kinball’em żyli obcokrajowcy, którzy 3 sierpnia zawitali do Czerska, aby wziąć udział w projekcie „Kinball In, Obesity Out” organizowanym przez Stowarzyszenie „I like Czersk”.

Dzięki uprzejmości pana Wojciecha Lindy – kierownika Hali Sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku oraz pana Hieronima Kucharskiego grupa młodzieży z Gminy Czersk, a także państw takich jak Litwa, Łotwa, Dania, Słowacja i Turcja wzięła udział w pokazie szermierki przygotowanym przez Pana Kucharskiego oraz Darka – jednego z reprezentantów grupy polskiej w projekcie. Pokaz odbył się 9 sierpnia w godzinach popołudniowych. Młodzież z zagranicy z zainteresowaniem przyglądała się potyczkom pomiędzy uczniem i trenerem. Po pokazie obcokrajowcy mieli również szansę wypróbować swoje umiejętności szermiercze – oczywiście pod bacznym okiem pana Hieronima, który udzielał im cennych wskazówek. Wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie wydarzenia, które niewątpliwie urozmaiciło program międzynarodowej wymiany młodzieży, serdecznie dziękujemy.

Stowarzyszenie „I like Czersk”
M.D.

Projekt 2017-1-PL01-KA105-037202 „Kinball In, Obesity Out” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post