Kolejna wymiana młodzieży za nami!

Raport Komisji Europejskiej dotyczący otyłości, Strategia Europa 2020, Światowa Organizacja Zdrowia i jej raport na temat otyłości to tylko jedne z licznych zagadnień poruszanych podczas warsztatów odbywających się w ramach projektu „Kinball In, Obesity Out”. Młodzież z Litwy, Łotwy, Turcji, Danii, Słowacji oraz Polski zebrała się w Czersku by przez tydzień debatować na temat zdrowego trybu życia oraz zebrać pomysły na promocję aktywności fizycznej.

Uczestnicy projektu brali również udział w codziennych treningach na Hali Sportowej w Czersku. Sportem przewodnim wymiany była kanadyjska gra zespołowa Kinball. Nie zabrakło również rywalizacji z wykorzystaniem innych dyscyplin sportu takich jak siatkówka, tenis stołowy czy koszykówka. Bardzo miłym wydarzeniem był towarzyski mecz w piłkę nożną rozegrany pomiędzy drużyną złożoną z obcokrajowców a chłopakami z Czerska. Obcokrajowcy skorzystali również z okazji do wypróbowania sportów wodnych nad jeziorem we Wielu.

Podczas projektu odbyło się również spotkanie z Zastępcą Burmistrza  – panem Grzegorzem Klauzą. Młodzież z zagranicy zadała wiele pytań na temat infrastruktury sportowej oraz zajęć oferowanych w ramach spotkań pozalekcyjnych. Wizyta w Urzędzie Miasta zakończyła się wspólnym zdjęciem oraz wieloma uściskami dłoni.

Jednym z głównych wydarzeń wymiany była promocja projektu wśród mieszkańców Czerska. Każdorazowe przejście z hotelu na Halę Sportową wiązało się z rozdawaniem ulotek informacyjnych uprzednio przygotowanych przez młodzież. Tak liczna grupa młodych uśmiechniętych osób, których nieodłącznym atrybutem była piłka do gry w Kinball nie mogła przejść niezauważona. A chętni do rozmów z lokalnymi mieszkańcami Słowacy wykorzystywali swoje umiejętności językowe, dzięki którym projekt „Kinball In, Obesity Out” na długo pozostanie na ustach Czerszczan.

Z każdą wymianą młodzieży wiąże się także wymiana kulturowa. Uczestnicy projektu przedstawili wiele ciekawych prezentacji na temat swoich zwyczajów. Nie zabrakło tradycyjnych tańców, najbardziej znanych piosenek (Słowacy zaprezentowali „Hej sokoły” w swoim języku i byli zdziwieni, że polska grupa dołączyła się do wspólnego śpiewania – coś podobnego?! 😊) oraz słodyczy, serów i innych smakołyków.

Obcokrajowcy zachwalali samo miasto – panujący w nim ład i porządek, a także mieszkańców Czerska. Pod koniec wymiany padło wiele podziękować ze strony zarówno organizatorów jak i uczestników projektu. Dlatego też oficjalnie chcielibyśmy podziękować kierownikowi Hali Sportowej im. Romana Bruskiego w Czersku – panu Wojtkowi Linda za udostępnienie obiektu na treningi, panu Hieronimowi Kucharskiemu za uświetnienie ceremonii wręczania certyfikatów Youthpass pokazem szermierki, a także pracownikom Hotelu Roal za smaczne posiłki oraz przemiłą obsługę.

Stowarzyszenie „I like Czersk”
M.D.

Projekt 2017-1-PL01-KA105-037202 „Kinball In, Obesity Out” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post