Ruszamy do Zakopanego!

„Mountain Hike for a Healthy Life” – tak nazywa się projekt polsko-macedońskiej wymiany młodzieży organizowanej przez Stowarzyszenie „Nasz Łąg  – nasza wieś”. Tym razem członkowie stowarzyszenia wraz z przedstawicielami organizacji partnerskiej z Macedonii spędzą tydzień w Zakopanem (24 – 31 sierpnia 2017). 20 – osobowa grupa młodzieży skupi się na promowaniu swojej kultury, programu Erasmus+ oraz aktywnego spędzania wolnego czasu. W trakcie projektu uczestnicy nie tylko skorzystają z atrakcji jakie czekają na nich w jednym z najbardziej turystycznych miasteczek w Polsce, ale również poświęcą swój czas na realizację założeń projektu. Czeka ich wiele pracy związanej z przygotowaniem flash moba, przewodnika po poza formalnej edukacji na świeżym powietrzu, broszury z zasadami zdrowego stylu życia oraz wystawy zdrowej żywności. Uczestnicy projektu wezmą udział w licznych warsztatach. Nie zabraknie jednak pieszych wycieczek po górach związanych bezpośrednio z tytułem projektu.
Projekt „Mountain Hike for a Healthy Life” dofinansowany w ramach programu Erasmus+ ma na celu podniesienie poziomu kompetencji i umiejętności 20 młodych ludzi w kwestii podejmowania świadomych i zrównoważonych działań względem siebie oraz środowiska, zachęcanie do dialogu międzykulturowego i aktywnego obywatelstwa oraz promowanie zdrowego stylu życia.
Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś”
M.D.
Projekt 2017-2-PL01-KA105-039117 „Mountain Hike for a Healthy Life” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post