„activE U & me” – polsko – macedońska wymiana młodzieży

Pragniemy poinformować Państwo o koordynowanym przez nas projekcie polsko-macedońskiej wymiany młodzieży p.t. „activE U & me”, finansowanym w ramach programu Erasmus+.

Głównym celem projektu „activE U & me” jest poprawa poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności 18 młodych ludzi z mniej rozwiniętych regionów, w tym osób z mniejszymi szansami i promowanie ich udziału w życiu demokratycznym w Europie, ich aktywnego obywatelstwa, dialogu międzykulturowego, włączenia społecznego i solidarności.

Projekt będzie oparty na rozwijaniu umiejętności komunikacyjnych, współpracy, przezwyciężaniu uprzedzeń i tolerowaniu różnic, pracy nad wewnętrzną siłą i wypełnianiem społecznych obowiązków, otwieraniu się na otoczenie, akceptowaniu samego siebie, pracy w grupie.

Działania projektu oparte są na metodach edukacji nieformalnej takich jak: dyskusje, praca w grupach, rękodzieło, odgrywanie ról, sesje informacyjne, burze mózgów, prezentacje, symulacje, interakcja z lokalnymi mieszkańcami – zarówno osobami starszymi jak i dziećmi, wymiana pomysłów i doświadczeń, sesje planistyczne, wizyty studyjne (muzeum), wieczory międzykulturowe, czas na refleksje i indywidualną ewaluację, wykorzystywanie komputerów itp.

Głównym elementem projektu będzie wymiana młodzieży przewidziana na dni od 1 do 8 września 2017 roku. Miejsce, w którym odbędzie się wymiana to tętniące życiem miasto Kraków, które obudzi w uczestnikach aspiracje do podjęcia działań.

 

Stowarzyszenie „Nasz Łąg- nasza wieś”

(M.D.)

 

Projekt 2017-2-PL01-KA105-039113 „activE U & me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post