Polsko-macedońska wymiana młodzieży w Krakowie

Deszczowa pogoda w Krakowie nie ostudziła zapału młodzieży z Polski i Macedonii. Liczne warsztaty i spacery po Krakowie zaliczone! W ramach projektu „activE U & me” finansowanego przez Unię Europejską (program Erasmus+) młodzi uczestnicy wymiany spędzili w uroczym Krakowie cały tydzień. Jak spędzili ten czas?

Program wymiany oparty był na warsztatach, wizytach w muzeach, integracji z lokalną społecznością, wieczorach międzykulturowych oraz poznawaniu Krakowa. Uczestnicy odwiedzili Zamek Królewski na Wawelu oraz Muzeum Podziemia Rynku, w którym przewodnik opowiedział o europejskiej tożsamości Krakowa.

Młodzież miała również okazję doświadczyć różnorodności kulturowej podczas warsztatów przeprowadzonych po wizycie w muzeum w Starej Synagodze. Podczas codziennych zajęć młodzi uczestniczy dzielili się swoimi spostrzeżeniami i opinią na różne tematy. Nie zabrakło licznych debat na temat wpływu kultury i polityki na postrzeganie różnych zjawisk takich jak dyskryminacja i tolerancja. Młodzi wymieniali się doświadczeniami i z zapałem rozwiązywali stawiane przed nimi zadania.

Uczestnicy wymiany spróbowali także swoich sił podczas tworzenia eksponatów z origami do wystawy „stop nienawiści”. Jednym z punktów programu była również wizyta młodzieży w przedszkolu. Trzeba przyznać, że wizyta ta była udana. Grupa macedońska chętnie zaprezentowała dzieciom tradycyjne tańce, język, a także ciekawostki o swoim kraju. Dzieci z zapałem uczyły się podstawowych słówek w języku macedońskim, a przy pożegnaniu nie chciały wypuścić gości do domu. Ostatnie dni wymiany poświęcone zostały na podsumowanie projektu oraz planowanie przyszłej współpracy.

 

 

Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś”

(M.D.)

Projekt 2017-2-PL01-KA105-039113activE U & me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post