Podsumowanie spotkania międzynarodowego w ramach programu Europa dla Obywateli

W dniach 13. – 19. listopada 2016 roku Stowarzyszenie „ Nasz Łąg Nasza Wieś” przeprowadziło spotkanie międzynarodowe w ramach programu „Europa dla obywateli” pod nazwą „Look at them from different perspective” ( „Spójrz na nich z innej perspektywy”).

W ramach spotkania polscy przedstawiciele gościli w Czersku 31 osób pochodzących z 6-ciu krajów ( Polska, Węgry, Francja, Łotwa, Macedonia, Włochy ).  Podstawowym celem  projektu było zapoznanie się z sytuacją imigrantów przybywających do krajów partycypujących w powyższym przedsięwzięciu oraz przeprowadzenie licznych dyskusji na ten temat.

Istotnym aspektem przygotowań obcokrajowców, przed przybyciem do Czerska, było przeprowadzenie ankiet i badań opinii publicznej w krajach uczestników, na temat sytuacji imigrantów w poszczególnych krajach. Przedstawiciele poszczególnych państw zaprezentowali wyniki swoich badań podczas spotkań interkulturalnych.

Głównym zadaniem uczestników był czynny udział w warsztatach przeprowadzonych przez organizatorów spotkania. Szczególnym punktem projektu był wyjazd do Ośrodka dla Cudzoziemców w Grupie k. Grudziądza, gdzie mogli oni zobaczyć życie codzienne i sytuację socjalną imigrantów w Polsce. Kolejnym ważnym elementem była wizyta w muzeum obozu koncentracyjnego w Sztutowie.

Okazją do szczególnego spotkania była obecność Pani Angeliny Fogliani z Włoch, która reprezentowała Burmistrz miasta Brolo na Sycylii – Irene Ricciardello. Podczas wizyty w Centrum Informacji Turystycznej Burmistrz Czerska, Pani Jolanta Fierek wręczyła Pani Fogliani list intencyjny, w którym zobligowała się do podjęcia współpracy i partnerstwa pomiędzy Czerskiem, a włoskim Brolo.

Ostatniego dnia projektu grupa cudzoziemców udała się do Chojnic, gdzie spotkali się z przedstawicielami władz powiatowych. Ostatni dzień projektu został również poświęcony na ewaluację spotkania oraz zaplanowanie przyszłej współpracy.

Karol Rompkowski

Stowarzyszenie „Nasz Łąg – nasza wieś”

Print   logo

skomentowało ten post