Zrozumienie różnorodności / Understanding diversity

Poniżej link do pobrania nieformalnego przewodnika z teorią i grami, które można wykorzystać w pracy z młodzieżą w międzynarodowym środowisku. Materiał powstał podczas polsko – macedońskiej wymiany młodzieży „activE U & me”, która miała miejsce w dniach 1-8 września 2017 roku w Krakowie.

Underneath, there is a link with informal guide with theory and games that could be used during youth work in international environment. Material was made during polish – macedonian youth exchange „activE U & me” that took place between 1 – 8 of September 2017 in Cracow.

 

understanding-diversity

 

Projekt 2017-2-PL01-KA105-039113 „activE U & me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post