Jak przygotować wymianę młodzieży? / How to prepare a youth exchange?

Poniżej link do pobrania  przewodnika ze wskazówkami przydatnymi podczas wdrażania wymiany młodzieży.  Materiał powstał podczas polsko – macedońskiej wymiany młodzieży „activE U & me”, która miała miejsce w dniach 1-8 września 2017 roku w Krakowie.

Underneath, there is a link with a guide with tips useful during implementation of a youth exchange. Material was made during polish – macedonian youth exchange „activE U & me” that took place between 1 – 8 of September 2017 in Cracow.

wymiana młodzieży – przewodnik

 

Projekt 2017-2-PL01-KA105-039113 „activE U & me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post