Prezentacje o Macedonii i Polsce / Presentations about Macedonia and Poland

Poniżej link do pobrania  prezentacji o Polsce i Macedonii, które zostały zaprezentowane w trakcie wieczorów międzykulturowych.  Materiał powstał w wyniki polsko – macedońskiej wymiany młodzieży „activE U & me”, która miała miejsce w dniach 1-8 września 2017 roku w Krakowie.

Underneath, there is a link with presentations about Poland and Macedonia that were presented during intercultural evenings. Material was made due to polish – macedonian youth exchange „activE U & me” that took place between 1 – 8 of September 2017 in Cracow.

My name is Macedonia, nice to meet you

Poland

 

Projekt 2017-2-PL01-KA105-039113 „activE U & me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post