Byliśmy aktywni!

W ramach projektu „activE U & me” zarówno w Polsce, jak i Macedonii odbyły się wydarzenia społeczne zainicjowane przez uczestników projektu. Poniżej krótkie sprawozdanie.

akcje społeczne

 

Projekt 2017-2-PL01-KA105-039113 „activE U & me” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

 

skomentowało ten post