Latvian thoughts about the project

ERASMUS + jaunatnes apmaiņas programma On the ship to the Leadership”, Polijā, Czersk, no 2017.gada 26.07. līdz 03.08.

 

No šī gada 26.jūlijam līdz 03.augustam Polijā, pilsētiņā Czersk tika īstenota ERASMUS + jaunatnes apmaiņas programma ar nosaukumu „On the ship to the Leadership”, kurā piedalījās pa 5 dalībniekiem (18 – 30 gadi) un pa 1 līderim no katras no šīm valstīm: Polija, Lietuva, Latvija, Turcija, Ungārija.

Zināms, ka par labu līderi kļūst, bet nevis piedzimst. Dabas dotās spējas un talanti ir tikai daļa no panākumiem. Līdera spējas ir jāizkopj.

Šīs jauniešu apmaiņas mērķis bija dot iespēju jauniešiem iespēju iegūt jaunas prasmes un zināšanas, palielināt viņos pašpārliecinātību, veidot viņos pārliecību pār viņu spēju radīt jaunus projektus, būt līderiem, risināt kopīgās problēmas. Jaunieši neformālajā izglītībā apguva līdera definīciju, līderības stilus, līdera misiju un lomu mūsu sabiedrībā. Jo tikai īsts līderis spēj aizraut, iedvesmot, nodrošināt efektīvu darbu un veiksmīgu organizācijas darbību kopumā.

Lai sekmētu līderības procesu, šajā jaunatnes apmaiņas programmā  galvenā uzmanība tika pievērsta tādām aktivitātēm (darbs grupās, lomu spēles, prezentācijas, un c.), kas bija vērstas uz to, lai sniegtu līderiem nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī, lai parādītu nepieciešamību pēc būtiskām pārmaiņām „tradicionālajā” domāšanā, lai līderis varētu veikt savu misiju, sasniegt  savus mērķus.

Liela nozīme šajā projektā bija arī aktivitātēm, kas bija saistītas ar tādām problēmām sabiedrībā, kā diskriminācija un stigmatizācija (vardarbība) cilvēkiem no dažādām ģimenēm.

Šī jauniešu apmaiņa programma bija dalībnieku un līderu tikšanās vieta no dažādām valstīm un vietām: no laukiem, mazām un lielām pilsētām. Dalībnieki uzzināja vairāk par viņu vienaudžu ikdienas dzīvi un realitāti, ar kuru tiem ik dienu ir jāsastopas.

Projekta laikā bija lieliska iespēja iepazīties ar citu tautu kultūrām (projekta laikā notika 5 kultūras vakari: Polijas, Lietuvas, Latvijas, Turcijas, Ungārijas kultūras vakari), bija iespēja apgūt starpkultūru prasmes un uzlabot komunikāciju prasmes. Bija iespēja arī  uzlabot angļu valodas prasmes, jo darba valoda bija angļu valoda.

Paldies projekta organizatoriem par šo lielisko iespēju! Projekts bija lielisks!

Projekt 2017-1-PL01-KA105-037210 „On the ship to the leadership” został sfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu „Erasmus+”

skomentowało ten post