1% podatku dla Stowarzyszenia „Nasz Łąg – Nasza Wieś”

KRS 0000298885

1% to jedna setna części podatku dochodowego od osób fizycznych, która podatnik może przekazać wskazanej przez siebie organizacje

1% podatku, który i tak płacimy, przekazany będzie na cele Stowarzyszenia „Nasz Lag – nasza wies” zamiast do budżetu.

1% nie zwiększy naszych zobowiązań wobec budżetu jak również  nie zmniejszy kwoty ewentualnego zwrotu podatku.

1% to pomoc, która nic nie kosztuje darczyńcę.

! WAŻNE !

Jeśli nie wskażemy żadnej organizacji, to nasz 1% trafi do budżetu !!!