Konsultacje zmiany Programu i trybu współpracy Gminy Czersk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Stosownie do zapisu art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o …